ChemPlan &em; The Decision Support System For The Chemical Process Industries

MaziyarTabariChemical Consultants, Inc
 

Email: trantech@comcast.net

 

! به کمپلن خوش آمدید

کمپلن از دو قسمت تشکیل شده است

اطلاعات تازه که شامل طرز تهیه، مخارج تولید، سرمایه گذاری، بازار تولید و فروش، صادرات و واردات، محل کارخانجات با تولید و بازدهی در باره بیش ازهفت هزار مواد شیمیا ئی اساسی، میانه ای و نهائی بوده و نرم افزار بی نظیر جهت اخذ اطلاعات، تجزیه و تحلیل معلومات دریافت شده، مقایسه فنی و اقتصادی تولید کنند گان، انجام پروژه های سودآور مخصوص محل تولید و بازاریابی فرآورده های فعلی و آینده. ترکیب این دو عامل مهم اساس تصمیم گیری صحیح و دقیق در برنامه های فعلی و آینده میباشد

این سیستم خصوصیات منحصر بفردی دارد از جمله با تغییر قیمت مواد اولیه اساسی مثل پروپیلن، و یا بشکه نفت و یا گاز، هزینه تولید محصولات ساخته شده از این مواد اولیه اساسی تا ده مرحله پیوستگی تغییر میکند. مثلا با تغییر قیمت پروپیلن در خاورمیانه، قیمت مشتقات این ماده از قبیل کومین، فنل، بیسفنل و پلیکربنات تغییر پیدا میکند.

در مورد بازار هم این نوع محاسبات انجام میپذیرید. محاسبات زنجیره ای مخصوص کمپلن میباشد. جستجو کردن در کمپلن با پیوند دادن گروههای اطلاعات به یکد یگر بسیار آسان میباشد. این نوع سازماندهی اطلاعات توسط شرکت به ثبت رسیده است. بیش از هفتاد نمودار پویا آماده نمایش اطلاعات فنی، اقتصادی و بازار مواد منتخب میباشند. این سیستم هوشمند با ۶۰۰ پارامتر قابل تغییر تنها منبع تصمیم گیری چند بعدی در جهان هست.

در گردآوری اطلاعات کمپلن از صدها منبع از جمله مراکز محیط زیست، مشاوران بین المللی، واردات و صادرات جهانی، جراید اطلاعاتی شرکتها و مشاوران شرکت در ۲۲ کشور جهان بهره وری میشود. کمپلن با پوششی بی نظیر که شامل۶۵۰۰ روند تولید، ۹۰۰۰ کارخانه، ۱۱۰۰ بخش های مختلف بازار فروش و ۷۰۰۰ فرآورده شیمیائی در بیش از سی کمپانی بین المللی از جمله: Akzo, Ashland, BASF, Bayer, BP, CP Chemical, Evonik, Dow/DuPont/ Rohm & Haas, Eastman, ExxonMobil, FMC, Huntsman, Johnson & Johnson, LyondellBasell, Solvay, Shell, Sinopec, SNF, Statoil, Total مدت قریب سی سال هست جهت تجزیه و تحلیل رقابتی؛ بررسی، انتخاب و اجرای پروژه ها؛ توسعه بازار فروش؛ تجزیه و تحلیل نسبت هزینه به عملکرد؛ خرید و فروش اصولی کمپانی ها؛ سرمایه گذاری مشترک؛ انتخاب تکنولوژی؛ اخذ مجوز قانونی تکنولوژی و هزاران عملکرد دیگر مورد استفاده قرا ر میگیرد.

این کمپانی ها سالها پیش اعتماد خود را به گزارشهای چند مشتری دار و غیرقابل تغییر امثال اس ار ای که یک نسخه برای همه تجویز میکنند، از دست داده و به اطلاعات اختصاصی کمپلن رومیزی پناه برده اند. ضمنأ کمپلن اینترنتی سه سال هست به بازار آمده و مجهز به جستجو و گزارش اختصاصی هم اکنون میلیونها نفر کاربر دارد. ما در چهار سال گذشته با مطالعه دقیق صنایع پتروشیمی ایران که فعال هستند و برنامه های آتی، پیشنهادات سود آوری جهت تولید مواد اساسی، میانه و نهائی از گاز طبیعی از طریق پروپیلن و بنزن داریم که در توسعه صنایع پتروشیمی مخصوصأ صنایع پائین دستی از جمله مواد مورد استفاده در صنایع نفت، اتوموبیل، غذائی، ساخت و ساز، رنگ و چسب، داروئی، تصفیه آب و فضولات، مواد فومی و عایقی، حلال ها، لاستیک، مواد روان کننده، عوامل فعال سطحی ، چرم، نساجی و صد ها بازار دیگر، نقش موثری خواهد داشت. .

ChemPlan Online:

  • For decision makers who want fast and convenient access to our high quality data, sign up for ChemPlan Online! Just log into ChemPlan Online whenever you want. Easily build searches for information that is relevant to you. Generate reports in real-time and download them right to your PC or Mac in PDF or MS Excel format. Search for only what you need and get reports for what matters most to you. Report costs are per record, so if you need information on only a few plants, markets or processes – you pay for that data only. As a result your cost is a fraction of what you pay to multi-client reports. Furthermore, the data in ChemPlan are far superior to the information available from multi-client reports. Check out a brief demo on how to use ChemPlan Online and download some Sample Reports.

ChemPlan Desktop:

  • For decision makers with vast data requirements and the desire to manipulate data and prepare in-depth comparative analyses, there is our Desktop version of ChemPlan, where users have unlimited access to all of the data contained within ChemPlan. As an added feature, the desktop version also includes our remarkable Spreadsheet and Data Modeling capabilities. Want to see what will happen when your competitor upgrades a plant? Punch in the changes (like capacity or catalyst) and get a report - immediately. All the calculations are taken care of by the 300 plus integral models. ChemPlan software provides easy access to the most critical data needed in daily decision making and provides the necessary tools to analyze and customize the data. ChemPlan Desktop is the ultimate tool for "What if?" questions. The system dramatically enhances decision making in diverse areas such as cost and market analyses, product and process planning, and external and internal business development.


     Both versions of ChemPlan provide data in SI (Metric) and US Customary and Commonly Used (British) Units. All of our Product Group Markets are updated once yearly unless any major changes are required. Plant and Process data are updated weekly with at least four major revisions per year. For more information click on our About the Product page. 
© TranTech Consultants, Inc. 1987-2020. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners.